Hösttermin

Vi kör igång höst terminen onsdag 15:e augusti 17:00
Alla nya ombeds att maila in intresse till fightgym@hotmail.com Eftersom vi har väntelista